[Bldg-sim] HELP WANTED Sustainability Engineer at JLL

Walvius, Steffen Steffen.Walvius at jll.com
Mon Feb 13 08:20:12 PST 2023


Dear Energy modellers,

The real estate sector is one of the biggest GHG emitters. To achieve the targets of the Paris Agreement, all existing building stock and new built have to become close to net-zero carbon buildings. Commercial real estate investors and asset managers around the world come to JLL to find out how to achieve this. The most accurate method to assess energy and carbon reduction opportunities is through dynamic building performance simulations.

That's why we're heavily investing in growing our modelling capabilities. For that reason, we're looking for motivated engineers that would like to work with the IES software suite (incl. iCD and VE) to provide fact-based energy and carbon reduction advice to our colleagues and clients. The projects are international, covering different asset classes, and include landmark buildings. The learning curve is consistently steep, and you'll be exchanging knowledge with a team of engineers dedicated to making the real estate sector more sustainable. We work remotely but also value interaction with JLL colleagues in our offices, which are located worldwide.

Are you interested or want more information? Please look at our JLL sustainability engineering job posts<https://jll.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/jllcareers/details/Sustainability-Engineer_REQ250915?q=sustainability%20engineer>, contact me directly at steffen.walvius at jll.com<mailto:steffen.walvius at jll.com>, or add me on LinkedIn<https://www.linkedin.com/in/walvius/>.

Make a direct impact, and join us!

Best regards,

Steffen


Steffen Walvius
Global Lead for Asset Performance & Modelling
Head of Sustainability Services, CEE

M: +420 601 133 516
Steffen.Walvius at jll.com<mailto:Steffen.Walvius at jll.com>One of the 2022 World’s Most Ethical Companies®
Jones Lang LaSalle s.r.o. 
Registered Number: 24789704
Registered Office: Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 110 00, Czech Republic
Více informací o tom, jak JLL zpracovává vaše osobní údaje, naleznete zde
Tato zpráva včetně jejích příloh má výhradně informativní charakter. Obsah této zprávy včetně příloh odesílatele nezavazuje, není nabídkou ani přijmutím/potvrzením nabídky/smlouvy, a to vše není-li ve zprávě výslovně uvedeno jinak. Odesílatel není oprávněn zavazovat své klienty a/nebo činit jejich jménem jakékoliv právní jednání. Jakákoliv smlouva či právní jednání vzniklá na základě činnosti odesílatele vyžaduje výslovný souhlas zastupovaného klienta, udělený v listinné podobě a podepsaný statutárními zástupci klienta na příslušné smlouvě či jiné předmětné jistině. Ačkoli jsme přijali opatření k minimalizaci rizik přenosu softwarových virů, doporučujeme, abyste provedli vlastní antivirovou kontrolu u všech příloh této zprávy. Nepřebíráme odpovědnost za jakoukoli ztrátu či škodu způsobenou softwarovými viry. Obsah zprávy, včetně příloh, je důvěrný a může podléhat ochraně informací mezi právním zástupcem a klientem. Pokud nejste zamýšleným příjemcem této zprávy, pak je jakékoli zveřejňování, uchovávání, kopírování, šíření nebo použití této zprávy přísně zakázáno a žádáme vás, abyste v takovém případě bezodkladně informovali odesílatele a zprávu (včetně příloh) smazali ze svého počítače. Pokud jste zamýšleným příjemcem a nepřejete si od nás v budoucnu dostávat obdobné elektronické zprávy, sdělte to laskavě odesilateli této zprávy v odpovědi.
For more information about how JLL processes your personal data, please click here
This email is for the use of the intended recipient(s) only. If you have received this email in error, please notify the sender immediately and then delete it. If you are not the intended recipient, you must not keep, use, disclose, copy or distribute this email without the author's prior permission. We have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses, but we advise you to carry out your own virus checks on any attachment to this message. We cannot accept liability for any loss or damage caused by software viruses. The information contained in this communication may be confidential and may be subject to the attorney-client privilege. If you are the intended recipient and you do not wish to receive similar electronic messages from us in future then please respond to the sender to this effect.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/bldg-sim-onebuilding.org/attachments/20230213/e4f7438a/attachment.htm>


More information about the Bldg-sim mailing list